Vechtervoor.nl
 

Waarom die naam? (V)écht ervoor!

1. de grote V staat voor: Vader, zonder Hem willen we niets doen!
2. vécht ervoor! je wilt ervoor vechten, je wilt er alles aan doen!
3. écht ervoor! je wilt er écht voor gaan - niet een beetje!
4. echt ervoor in de echt verbonden door God, dat telt, dat gaat voor!

DOEL

Stichting (V)écht ervoor! heeft als doel om echtparen - die in een bepaalde relationele nood zitten - geestelijke en praktische handvatten aan te reiken. Dat doen we vanuit een christelijke invalshoek: de uitgangspunten van de Here God en Zijn woord.

HOE BEREIKEN WE DAT DOEL?

Door middel van kort- of langer lopende counseling in de vorm van pastorale gesprekken. Deze vinden bij ons thuis plaats, in Zutphen.

VISIE

“Als (christelijke) huwelijken gezonder, dus sterker worden, dan worden hun gezinnen (en kerkelijke gemeenten) dat ook! In Nederland loopt ruim 1 op de 3 huwelijken op de klippen - helaas ook christelijke huwelijken! Dat vinden wij onacceptabel; wij kunnen niet werkeloos toezien dat dergelijke huwelijken blijvend kapot gaan. Wij stellen daarom tijd en expertise beschikbaar om (christelijke) echtparen in geestelijke nood een pastorale hand toe te steken.

(V)écht ervoor!