Vechtervoor.nl
 

Intake(plus) en vervolgcounseling

INTAKE(PLUS)

Als jullie je huwelijksnood aan ons durven toevertrouwen nodigen we jullie van harte uit voor een zgn. intake(plus) - op afspraak - bij ons thuis in Zutphen. Je kunt ons daarvoor mailen of bellen (zie Contact). De intake(plus) is voor nadere kennismaking en om te luisteren naar jullie verhaal. N.a.v. deze persoonlijke eerste ontmoeting doen we aanbevelingen voor een mogelijk vervolg. Vooral voor degenen die van ver moeten komen is de intakeplus een logische start van een eventueel counselingtraject.

Minimale gift
Intake: gratis (duur plm. 2 à 2.5 uur);
Intakeplus: € 70 - € 100 (intake, lunch, 2e sessie - totaalduur plm. 5 à 5.5 uur).

Vervolgcounseling

De intake(plus) heeft meestal een vervolg in de vorm van counseling. Vaak blijkt er meer nodig te zijn voor een blijvend resultaat: herhaling, verdieping, groeiend vertrouwen, bewustere keuzes, beter inzicht. Het bespreken en doorleven van bepaalde thematiek, het samen uitwerken van opdrachten, het lezen van bepaalde boeken en - waar nodig - individuele gesprekken, zijn mogelijke onderdelen. Vervolgcounseling vindt plaats op een ochtend/middag of tijdens een eendaagse, met een frequentie van plm. 3 à 4 weken.

Minimale gift
ochtend/middag € 45 - € 75 (duur plm. 2 à 2.5 uur).
1-daagse € 100 - € 160 (incl. lunch, duur plm. 5 à 5.5 uur).

KOSTEN - op basis van giften naar draagkracht

We rekenen geen counselingkosten, daarom sturen we als stichting ook geen facturen. Wel verzoeken we jullie een gift - naar draagkracht - over te maken. Deze giften zijn mogelijk aftrekbaar van de belastingen, mede omdat we door de fiscus als een Algemeen Nut Beogende Instelling worden aangemerkt. (Bekijk hier onze ANBI-gegevens)

Rekeningnummer Stichting (V)écht ervoor!: NL58 INGB 0004 8761 36.

Tot slot

Onze counseling kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, in een entourage van o.a. gezelligheid, humor, rust, transparantie en vertrouwelijkheid. Met een luisterend oor en veel empathie willen wij er voor jullie zijn...

NB.: hebben jullie interesse? We nodigen jullie van harte uit voor een nadere kennismaking! (zie Contact).

(V)écht ervoor!